header
Partner Street art

Wiadomości ogólne

 Wiadomości ogólne

Na mocy Uchwały nr XVII/17/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r., postanowiono połączyć z dniem 1 września 2008 r.   

w zespół placówek oświatowo – wychowawczych następujące placówki:
1) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17,
2) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41,

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Organem prowadzącym placówkę jest:

 Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

  

 www.powiatzdunskowolski.pl


 

Poniżej logo PCKSR w różnych formatach


LOGO_PCKSR_RGB.jpg

Logo_PCKSR_CMYK.tif

Logo_PCKSR_CMYK.pdfWpłaty za zajęcia należy dokonywać na numer konta Rady Rodziców
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury „Na pięterku”
w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola:

42927900070000095420000010
w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli

bądź w sekretariacie placówki.

Wpłaty za udział w konkursach, wpisowe:
na konto: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,
Bank – PKO Bank polski S.A. Oddział w Zduńskiej Woli nr:
47 1020 3437 0000 1102 0100 2914

lub w sekretariacie PCKSR


Google+