header
Partner Street art

Dyrektor


Dyrektor: 

Joanna Jarosławska

 

 Wicedyrektor: 

Paweł Baczyński

 

Kierownik ds. artystycznych

Tomasz Marciniak

 

Kierownik ds. sportu i rekreacji

Marcin Matysiak

 

 Kierownik ds. gospodarczych

Stanisław Werner


Google+